Продукти на иновацията

Уеб сайт - Да програмирам е интересно

  1. Видео – Фестивал „Сурва“
  2. Видео - Deux beaux yeux
  3. Видео – Noel
  4. Видео – Petanque
  5. Видео импресии
  6. Уеб сайт „Медии и комуникация“